Galvenā

Piedāvājam kvalitatīvus grāmatvedības pakalpojumus par pieejamām cenām, kas būs daudz izdevīgāk nekā algot pastāvīgu grāmatvedi. 

Jūs ietaupīsiet: 
– nodokļu maksājumos 
– datorprogrammas nodrošināšanas izmaksās 
– aprīkojuma un inventāra izmaksās 
– darbinieku apmācības izmaksās 
– savu brīvo laiku 

Nodrošinām pilnu grāmatvedības organizēšanu no ikmēneša datu apstrādes līdz gada pārskatam atbilstoši LR likumdošanas prasībām:
– grāmatvedības dokumentu apstrāde; 
– kadru uzskaites uzturēšana (algas aprēķins, nodokļu un maksājumu atskaitījumi); 
– atskaišu sagatavošana un iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā; 
– pārmaksāto nodokļu atgriešana uz uzņēmuma norēķinu kontu vai nodokļu novirzīšana uz citiem nodokļiem; 
– gada pārskata sastādīšana; 
– operatīva bilances sastādīšana; 
– grāmatvedības uzskaites atjaunošana; 
– mikrouzņēmumu grāmatvedības uzskaite; 
– statistikas pārskatu sagatavošana un iesniegšana LR Statistikas pārvaldē; 
– dokumentu arhivēšana; 
– klienta pārstāvēšana Valsts Ieņēmumu Dienestā un citās valsts iestādēs; 
– konsultācijas nodokļu optimizēšanas jautājumos;
– palīdzība uzņēmuma reģistrācijas procesā u.c.

Individuālo pieeju, kvalitāti un laicīgo pakalpojumu sniegšanu garantējam.