PIEDĀVĀJUMS JAUNAJIEM UZŅĒMUMIEM
 
Jaunajiem uzņēmumiem piedāvājam sagatavot uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamos dokumentus komersanta reģistrēšanai, kā arī iekšējos grāmatvedības organizācijas dokumentus.
Noslēdzot grāmatvedības pakalpojumu līgumu uz vienu gadu , Jūs  saņemsiet sekojošus pakalpojumus: 

1) grāmatvedības pakalpojumi 
pirmais mēnesis - bezmaksas;
2) konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu - bezmaksas
3) dibināšanas dokumentu sagatavošana - bezmaksas
4) dokumentu sagatavošana reģistrācijai VID ( t. sk. PVN, EDS) - bezmaksas,
5) līgumu sagatavošana ar valdes locekļiem (pilnvarojuma, darba, uzņēmuma) - bezmaksas.
6) grāmatvedības organizācijas dokumentu sagatavošana - bezmaksas.
 
 
 GADA PĀRSKATS AR ATLAIDI 30%
 
 Piedāvājam sagatavot gada pārskatu par 2013.gadu, kas ietver sekojošus darbus un dokumentāciju: 

1) bilances posteņu inventarizācija, 
2) debitoru un kreditoru norēķinu salīdzināšana, 
3) nodokļu maksājumu salīdzināšana ar VID datiem, 
4) pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins, 
5) gada pārskata un ar to saistītās dokumentācijas sagatavošana, 
6) uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sagatavošana un nodokļa avansa maksājumu aprēķins, 
7) un citas tieši Jūsu uzņēmumam nepieciešamās informācijas sagatavošana.

Noslēdzot grāmatvedības pakalpojumu līgumu  uz vienu gadu, saņemsiet 30% atlaidi savam gada pārskatam!!!