Piedāvājam kvalitatīvus grāmatvedības pakalpojumus par pieejamām cenām, kas būs daudz izdevīgāk nekā algot pastāvīgu grāmatvedi. 

Jūs ietaupīsiet: 
- nodokļu maksājumos 
- datorprogrammas nodrošināšanas izmaksās 
- aprīkojuma un inventāra izmaksās 
- darbinieku apmācības izmaksās 
- savu brīvo laiku 

Nodrošinām pilnu grāmatvedības organizēšanu no ikmēneša datu apstrādes līdz gada pārskatam atbilstoši LR likumdošanas prasībām:
- grāmatvedības dokumentu apstrāde; 
- kadru uzskaites uzturēšana (algas aprēķins, nodokļu un maksājumu atskaitījumi); 
- atskaišu sagatavošana un iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā; 
- pārmaksāto nodokļu atgriešana uz uzņēmuma norēķinu kontu vai nodokļu novirzīšana uz citiem nodokļiem; 
- gada pārskata sastādīšana; 
- operatīva bilances sastādīšana; 
- grāmatvedības uzskaites atjaunošana; 
- mikrouzņēmumu grāmatvedības uzskaite; 
- statistikas pārskatu sagatavošana un iesniegšana LR Statistikas pārvaldē; 
- dokumentu arhivēšana; 
- klienta pārstāvēšana Valsts Ieņēmumu Dienestā un citās valsts iestādēs; 
- konsultācijas nodokļu optimizēšanas jautājumos;
- palīdzība uzņēmuma reģistrācijas procesā u.c.

Individuālo pieeju, kvalitāti un laicīgo pakalpojumu sniegšanu garantējam.